TOP > 学園の理念 > 学園綱領 人間たれ

2019-06-06
カテゴリトップ>電動工具【メーカー別】>メーカー別>た行 電動工具>デンヨー>ディーゼルエンジン発電機
デンヨー 防音型ディーゼルエンジン発電機 TLG-7.5LSK (三相4線式200Vx6.5KVA) 
補助電源 100Vx1.5KVAx2個 同時使用可能
発電機仕様
三相4線式200V6.5KVA
(単相200V取出し可能)
100V 1.5KVAx2個 (200Vと同時使用可能)

 


デンヨー発電機販売中
DCA-25LSIB・DCA-25LSKB・DCA-45ESIB・DCA-45ESHB・DCA-45LSKB・DCA-60ESHB
DCA-100ESIB・DCA-125ESKB・DCA-150ESKB・DCA-150LSKB・DCA-220ESMB
DCA-15USYB・DCA-25USIB・DCA-45USIB・DCA-60USHB
TLG-12LSX TLG-12LSX TLG-13LSY TLG-15LSX TLG-18LSY TLG-7.5LSK TLG-15ESX

納期都度確認品